Teheran

In de schaduw van het Alborzgebergte met zijn besneeuwde bergtoppen, ligt  "Teheran"...hoofdstad van de islamitische republiek  "Iran". Pas onder Sjah Reza (1925-1941) stichter van de Pahlavi dynastie...groeide Teheran uit tot een ware metropolis en waardige hoofdstad. Door de bloeiende olie-industrie in de jaren 50 en 60 van de 20e eeuw werden snelwegen aangelegd, en rezen voorsteden met torengebouwen als paddenstoelen uit de grond.

In 1971 liet de laatste Sjah Reza Pahlavi de "Shahyad Toren" bouwen ter gelegenheid van het 2500 jaar bestaan van het Perzische Rijk. De "Borg- e Azadi" of "poort van de vrijheid" mocht na de revolutie van 1979 bij uitzondering blijven staan, maar kreeg de nieuwe naam "Azadi Tower".

Een monument van een totaal andere orde is het mausoleum van Ayatollah Khomeini. Een indrukwekkend schouwspel van religie en glorieuze verheerlijking van de geestelijke leider.

Mausoleum Ayatollah Khomeini

"Shahyad" en later "Azadi" Tower..."poort van de vrijheid".

Juwelen museum

Golestan paleis

Boroujerdi historische koopmansvilla